Yunan Mitolojisi • The White Tree

The White Tree


Gerçek Dünyadan Fazlasını ArayanlaraTüm zamanlar UTC + 3 saat


Duyurular

Sponsorlu Bağlantılar

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
 [ 19 mesaj ] 
Yazar Mesaj
Okunmamış mesajMesaj Başlığı: Yunan Mitolojisi
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2009 10:29 pm 
Ak Kule Komutanı
Ak Kule Komutanı
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
Bu yazı,Mısır,Yunan ve İskandinavya mitolojileri yazı dizisinin 2. bölümüdür.

Birinci bölüm ; Mısır Mitolojisi; http://www.thewhitetree.org/e107bb/view ... 7334#67334
Üçüncü bölüm ; İskandinav Mitolojisi; http://www.thewhitetree.org/e107bb/viewtopic.php?t=6804

BÖLÜM 2 ; YUNAN MİTOLOJİSİ
Resim

YUNAN MİTOLOJİSİNE GİRİŞ

Yunan mitolojisi,Yunan tanrıları,tanrıçaları ve kahramanları hakkındaki hikâyelerden oluşan sözlü edebiyatla yaratılmış ve yaygınlaşmış bir mitolojidir.Günümüzde bu mitoloji hakkındaki bilgilerimizi bu sözlü edebiyatın yazılı hallerinden alıyoruz.Tarihçiler,mitoloji hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için de bazen zamanın sanatındaki ipuçlarını bile toplar.
Genel olarak Yunan mitolojisi,Yakın Doğu'daki diğer uygarlıkların mitolojilerinden fazlasıyla etkilenmiştir.Kendisi de daha sonraki Roma mitolojisini fazlasıyla etkilemiştir. Yunan mitolojisindeki efsanelerde çoğu eski Yunan tanrıları insan şeklindedir.Sfenks gibi bazı istisnalar da zaten Yakın Doğu ya da Anadolu kaynaklı karakterlerdir.Yunan tanrılarının yaratılış hikâyeleri seçilmiş 12 tanrıdan oluşur. (6 kadın ve 6 erkek)Olimpos Dağı'nda otururlar,dünyayı oradan izleyip idare ederler.Bu 12 sayısı hiç bozulmaz.Bir tanrı eklenirse bir başkası bu listeden çıkar.Şimşeklerin efendisi Zeus nice savaşlar vererek yönetimi babası Kronos ve onun yardakçıları titanların elinden almış,3 erkek kardeşiyle dünyayı bölüşmüştür.Çekilen kuraya göre gökyüzü Zeus'a,denizler Poseidon'a,yeraltı da Hades'e düşer.Herkes görev dağılımından sonra Olimpos'a çıkar ve dünyayı yönetmeye başlarlar.
Her şeyden önce Khaos vardı.Bu bir boşluk değildi,içinde bütün eşyaların,tanrı ve insanların kaynağını bulundururdu.İlk olarak Khaos'tan Toprak Ana (Gaia) ve Gökyüzü (Uranos) oluştu.Gaia ve Uranos'un birleşmesinden Brontes, Steropes ve Arges (gök gürültüsü, parıltı ve şimşek) isimli üç Kyklop doğdu.Kykloplar alınlarının ortasında taşıdıkları tek gözleri ile yeraltı alevini gökyüzü ateşine dönüştürüyorlardı.İkinci olarak Gaia ve Uranos elli başlı yüz kollu Kottos, Briareus ve Gyes (öfke, güç, dehşet) adlı Hekatonkheirleri yarattılar.Ve nihayet Titanlar oluşturuldu.

TİTANLAR

1)OKEANOS
Okeanos,Yunan mitolojisinde,Uranus ile Gaia'nın çocuğu olan Titan'dır.Tüm okyanusların kişileşmiş hali olan Okeanos,genelde kaslı bir adamın uzun sakallı ve boynuzlu yüzüyle simgelenirdi.Okeanos'un alt kısmı bir yılanı andırıyordu.Bazı araştırmacılar,Okeanos'un önceleri tüm tuzlu suları temsil ettiğini düşünüyorlar.Bunun nedeni de o zamanlar Akdeniz ve Atlantik Okyanus'un çok fazla bilinmemesiydi.Ancak daha sonra coğrafya geliştikçe,Poseidon nerdeyse tamamı bilinen Akdeniz'i, Okeanos ise daha az bilinen Atlantik Okyanusu temsil etmeye başladı.
Okeanos,Prometheus ve Themis ile birlikte Olimposlularla Titanların arasında geçen savaşa katılmamışlardır.

2)TETHYS
Yunan mitolojisinde bir titan olan Tethys,denizin,bereketli okyanusun tecessümüdür.Deniz tanrıçası olan Tethys,Uranus ile Gaia'nın kızıdır.Kocası ve erkek kardeşi olan Okeanos'dan birçok çocuğu olmuştur.Antik çağda onun dünyadaki büyük nehirlerin annesi olduğuna inanılırdı.Aynı zamanda Tethys,Okeanos'dan çok güzel 3 bin kadar peri kızı doğurmuştur.

3)HYPERİON
Hyperion.genellikle gözlem tanrısı olarak düşünülür.Bunun yanında görme tanrısı Theia'nın da kardeşidir.Daha yeni Yunan edebiyatında Hyperion,Helios'tan bir Titan olarak ayrılmıştır.Bu tanıma göre Hyperion,Gaia'yla Uranos'un cocuğu ve Theia'dan Helios,Selene ve Eos'un babası olarak geçer.

4)THEİA
Yunan mitolojisinde,Theia,Titanlar'ın aydınlıktan sorumlu olanı idi.Kardeşi ve kocası Hyperion'dan,Helios,Selene ve Eos'un annesidir.Thia veya Thea diye de anılır.Bir diğer ismiyse Euryphaessa'dır.Euryphaessa,geniş,aydınlatır anlamına gelir.

5)KOİOS
Yunan mitolojisinde Koios,akıl Titan'ıydı.Kız kardeşi olan eşi zeka Titan'ı Phoebe,Leto ve Asteria'yi doğurmuştur.Leto,Zeus'la birleşmiş,Artemis ve Apollo'yu doğurmuştur.Diğer Titanlar gibi,Koios'da Zeus ve diğer Olimposlu tanrılar tarafindan tahttan indirilmiştir.

6)PHOEBE
Phoebe,Uranos'la Gaia'nın çocukları olan Titanlardandır.Geleneksel olarak ayla ilişkilendirilen Phoebe,Apollo ve Artemis'in anneannesidir.Koios'tan Leto ve Asteria'yı doğurmuştur.

7)KRONOS
Kronos,Yunan mitolojisinde titanların başıdır.Babası Uranos ve annesi Gaia'dır.
Annesi Gaia'nın yardımıyla,babasını alt ederek Tartarus'un derinliklerine hapsetmiş ve kendisi başa geçmiştir.Kronus'un başta olduğu bu çağa Altın Çağ denir.Kronus,babasını yenerken ondan öğrendiği,kendisininde aynı kadere sahip olacağı gerçeğinden korktuğu için bütün çocuklarını yutmaya başlamıştır.Eşi ve kızkardeşi Rheia'dan olan Demeter,Hera,Hades,Hestia ve Poseidon'u doğar doğmaz yutmuş,Rheia sonraki çocukları Zeus'u korumak için bir plan yaparak Kronus'a onun yerine bir taş yedirtmeyi başarmıştır.Zeus'u büyüyene dek İda dağında saklamıştır,Zeus büyüdüğünde babasını yenmiş ve kardeşlerini kurtararak hüküm sürmeye başlamıştır.

8 )RHEA
Rhea,Gaia ve Uranos'un kızıdır.Kardeşi Kronos'a eş olur ve onunla üçüncü kuşak tanrılar olan Olymposluları üretir.Fakat Rhea çocuk doğurdukça eşi ve kardeşi Kronos onları yer.Rhea,Zeus'u dünyaya getirmeden önce annesi ve babasının yardımıyla Lyktos mağarasına saklanır.Kronos onu yemeye geldiğinde Rhea bezlere sarılı bir taşı verir ve Zeus kurtulur.

9)URANOS
Yunan mitolojisinde,Gaia'nın oğlu ve kocası ve bilinen en eski tanrıdır.Yunan tanrılarının atasıdır.
Erebos ile Gaia'nın oğlu olmakta,aynı zamanda Gaia'nın kocası olmaktadır.İlk gökyüzüne hakim olan tanrıdır.Gaia ve onun birleşmesinden,Titanlar,Hekatonkheir'ler ve Kyklop'lar oluşmuştur.Ancak Uranos,bütün bu çocukları yeryüzünün karnında saklanmaya zorladığı için,bu yükü taşımakta zorlanan ve kızan Gaia,oğullarından Kronus'la birlik olup bu tanrıyı yenmiş, hakimiyetini elinden almıştır.

10)GAİA
Gaia,Yunan mitolojisinde yeryüzünü simgeleyen,arzın cisimleşmiş hâli olan tanrıçadır.Bir ana tanrıça,doğa ana olan ve diğer tanrıların kendisinden türediği Gaia'ya özellikle ilk zamanlarda tüm Yunanistan'da tapınılsa da,zaman içinde tanrıçanın konumu değişmiş,ona olan ilgi azalmıştır.

11)MNEMOSYNE
Yunan mitolojisinde ilahi bellek,hatıranın tecessümüdür.Gaia ile Uranos'un kızı olan Mnemosyne,ilk titanlardandır ve hafızanın,hatıranın tanrıçasıdır.Zeus'un babası olduğu Müzlerin (İlham perileri) annesidir.Efsaneye göre Zeus,Mnemosyne ile dokuz gece geçirir ve bu gecelerin her biri için bir Müz dünyaya gelir.

12)THEMİS
Themis,Yunan mitolojisinde Uranos ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçasıdır.İlahi adaletin tecessümüdür.Babaları Zeus olan,Horae ve Moirae'nin annesidir.
Kendisi öfkeli veya cezalandırıcı değildir.Ona yeteri kadar saygı gösterilmediğinde veya adaletsizlik yapıldığında,o sessiz kalır ve onun yerine Nemesis gerekli karşılığı,cezayı verir.Themis, aynı zamanda kâhindir,kehânet gücü vardır.

13)ATLAS
Atlas,Yunan mitolojisinde,Iapetos ile Klymene'nin 13 çocuğundan en güçlü olanıdır.
Olympos’a saldırdığı için Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılmıştır.Tanrıların kralı Zeus Atlas'a çok kızmıştı.Bunun nedeni Atlas'ın koca tanrı Zeus ile savaşmak istemesiydi.Koca tanrı,Atlas'a büyük bir ceza verdi.Atlas,sonsuza kadar Dünya'yı sırtında taşımalıydı.Bu yorucu görevden kurtulmak isteyen Atlas,Herkül kendisinden yardım isteyince sinsice bir plan yaptı.Herkül bir bahçede bir ejderhanın koruduğu üç altın elmayı ele geçirmek istiyordu.Atlas,Herkül'e kendisi dönünceye kadar Dünya'yı sırtında taşırsa elmaları ona getireceğini söyledi.Atlas elmaları aldı ve geldi.Herkül'e: ''Sen taşımaya devam et!'' dedi. Bunun üzerine Herkül taşımayı kabul etti ama sırtına bir omuzluk yerleştirene kadar birkaç dakika Atlas'ın tutmasını istedi.Atlas Dünya'yı alır almaz Herkül kaçtı ve Atlas kandırıldığını anladı.Bazı hikayelerde gök gürültüsünün Atlas'ın Herkül'e haykırışı olduğu anlatılır.

14)PROMETHEUS
Prometheus,Hesiodos'a göre,İapetos'la ve Klymene'nin oğlu ve Atlas,Menoitios ve Epimetheus'un kardeşidir.Bazı metinlerde, Prometheus'un annesi Asia ve kardeşi Athos olarak gösterilir.Prometheus,öteki kardeşleri gibi,tanrısal düzene kafa tutmuş,karşı çıkmış ne var ki öteki kardeşlerinden farklı olarak sonunda insanlar yaratmak ve onlara ateşi vermekle bu düzeni değiştirmeyi başarmıştır.
Olympos tanrılarının kuvvet ve kudretine karşılık,Prometheus'da kurnazlık ve zeka vardır.

TİTANLARDAN BİRKAÇ ÖRNEK :

GAİA
Resim

URANOS
Resim

KRONOS
Resim

ATLAS
Resim


OLİMPOS TANRILARI

1)ZEUS
Resim

Roma mitolojisindeki karşılığı;Jüpiter'dir.Zeus,eski Yunan mitolojisi'nde Olympus dağının tek sahibidir.Rheia ve Kronos'un oğludur.Eşi Hera'dır.Şimşek,kartal ve meşe ağacı Zeus'un simgeleridir.Gökyüzünün, şimşek ve gökgürültülerinin tanrısıdır.Çoğu zaman elinde bir şimşek ile resmedilmiştir.Gaia ve Uranos torunlarından birinin ölümsüzler arasında kral olacağını söylediği için Kronos doğan bütün çocuklarını yer.Kronos Rheia'ya giderek olayı anlatır ve Rheia,Zeus'u titanlara vereceğine dair söz verir.Fakat Zeus doğduktan sonra bu sözünden vazgeçer ve Zeus'u bir kartala emanet eder.Kronos gelince de bebeğe benzeyen bir taş parçasını beze sarıp Kronos'a uzatır.Kronos taşı farketmeden yutar ve geri gider.Olgunluk çağına gelince Zeus saklandığı mağaradan çıktı.Kronos'a savaş açtı.Bu savaş on yıl sürdü,hiç birisi yenemeyince,Zeus Rheia'nın tavsiyeleri ile Tartaros'taki Kyklop ve Hekatonkheirleri serbest bıraktı.Kykloplar Zeus'a meşhur şimşekleri verdiler.Yüz elli Hekatonkheirler,Titanların üzerine taşları ve kayaları fırlattılar.Yerler parçalandı,dağlar eridi ve Titanlar yenildiler.Zeus Kronos'u yuttuğu tanrıları ve taşı çıkarmaya zorladı.Titan'lar yenilerek Tartoros'a atıldılar.Yüz kollu Hekatonkheirler ise Titanların bekçiliğini yapmaya başladılar.Titanların en büyüğü Atlas ise göğü taşımak ile görevlendirildi.
Tanrılar (Zeus ve kardeşleri) dünyayı yönetmeye başladılar.Üç erkek kardeş Zeus, Hades ve Poseidon evreni kendi aralarında paylaştılar.
Anne titan Gaia Zeus'tan intikam almak için oğlu Prometheus'u,Olympos dağındaki hayat ateşini çalmak için gönderir.Prometheus ateşi Zeus'dan çalmayı başarır.Gaia bu ateşle insanoğlunu yaratır ve Zeus'a düşman etmek için uğraşır.Ama insanlar Zeus'un tanrı olduğuna inanır ve ona taparlar.2)POSEİDON
Resim

Poseidon,Yunan Mitolojisi'nde denizler, depremler ve atlar tanrısıdır.Kronos ile Rheia'nın oğlu,Zeus ile Hades'in kardeşidir.Roma mitolojisi`nde Neptün olarak bilinir.En önemli silahı üç dişli bir yabadır ve bu yabayı yere vurduğunda depremler meydana gelir.Posedon öfke ve gücü temsil eder.Posedon'un öfkesi Atlantis'in yok olmasına sebep olmuştur.Üç dişli yabası ile denizleri allak bullak eder, karaları sarsar, depremler yollardı.Ayrıca atların da tanrısıydı.En eski efsanelerde sık sık at şeklinde tasvir edilir.Titan Okeanos’un küçük kızı Amphitrite’yle evlidir.Poseidon ve Zeus'un öfkeleri korkunçtur.Tek fark Zeus'unkinin çabuk geçmesidir.

3)HADES
Resim

Hades,Yunan mitolojisinde ölülere hükmeden yeraltı tanrısıdır.Zeus'un kardeşidir.Karısı, Demeter ve Zeus'un kızı Pershephone'dir.İnananlarının ölüm sayısını artırmak için delice uğraşan,açgözlü bir tanrıdır.Ziyaretçi bakımından zengindir,sonuçta her ölümlü oraya gider.Erynyes'ler onun değerli misafirleridir.Hades, kendisini ziyarete gelenlerin yeraltı dünyasını terk etmeleri konusunda oldukça isteksizdir.Kendisi de yeraltı dünyasından pek ayrılmaz zaten.Kelime anlamı olarak "Hades" görünmez manasına gelmektedir.Onu görünmez yapan bir miğferi vardır.Yeraltı zenginliklerinin sahibidir,yerden çıkan değerli metaller onu bolluk çokluk ve servet tanrısı yapmıştır.Acımasız ve hatta korkunçtur.Ama sözünden dönmez ve birçok tanrının aksine kaprisli bir tanrı değildir.Mitolojik öykülerde adı çokça yer almamaktadır.Bilinen en önemli öyküsü karısı Persephone’yi kaçırması ile ilgili olandır. Ancak Hades'in en önemli sıfatı, ölümün tanrısıdır.
Hades aynı zamanda ölüler ülkesinin de adıdır.Hades ülkesi,Tartaros ve Erabos olarak ikiye ayrılır.Zeus ve yandaşları,yendikleri bütün titan ve müttefiklerini dipsiz Tartaros'a atmışlardır.Ölen insanlar ise önce Erabos’a,oradan da Tartaros’a geçer.Ölüleri Erabus’tan Tartaros’a götüren kayıkçıya (Charon) bu taşımanın bedeli olarak iki sikke altın verilir.Bu sebepten dolayı,Antik Yunan’da ölenlerin gözlerine iki altın para konulur.Hades'in yeraltı ülkesine yaşayanlar da ölmeden geçebilmektedir.Ancak diyarın girişini üç kafalı şeytani bir köpek olan Cerberus korur.Herkes o köpeğin dehşetinden korkar ve kimse o kapıyı geçemez.Heracles (Herkül) bir macerasında bu köpekle yüzleşmeye gider.Hades her ne kadar birçok zenginliğe sahip olsa da ortalıklarda pek gezinmez,övünmez,konuşmaz,kendi yeraltı ülkesinde oturmayı tercih eder.Çünkü sahibi olduğu yeraltı ülkesi o kadar çirkin bir ülkedir ki,efendisi sürekli saklanır.Bir keresinde Poseidon,Hades'i utandırmak için üç başlı mızrağını yere saplar ve yeryüzü boydan boya yarılarak Hades'in çirkin yeraltı ülkesi meydana çıkar.Hades bu duruma çok sinirlenir.Zeus,yeryüzünün hakimiyetini kardeşleri arasında paylaşırken Zeus'a gökyüzü, Poseidon'a denizler ve Hades'e yeraltı düşer.

4)ARES
Resim

Ares,mitolojide Zeus ve Hera'nın oğludur.Savaş tanrısıdır.Roma mitolojisinde adı Mars'tır.Akbaba ve köpek kutsal hayvanlarıdır.Ares,Athenanın aksine savaşları akıl ve mantık yoluyla değil,kaba kuvvet ve güçlü askerlerle kazanılabileceğini savunur.Homeros'a göre,son derece katı yürekli,kinci bir tanrıdırYunanlılar Ares'i pek sevmezler ve bu nedenle onun tapınağına rastlamak imkansızdır.Savaştan ve kan dökmekten hoşlanır.Romalılara göre ise Mars üstün, soylu bir görünüşü olan hiç yenilmeyen bir tanrıydı.Güç ve hakimiyeti simgeler.Yunan mitolojisinde,Athena ile yaptığı kavgalarıyla ve Afrodit ile olan kaçamakları ile ünlüdür.Troya Savaşında,Hera'ya söz vermiş olmasına rağmen,Troyalıların tarafında savaşmıştır.

5)ATHENA
Resim

Athena, Yunan mitolojisinde akıl, sanat, strateji, barış ve savaşın tanrıçasıdır.Babası Tanrıların başı Zeus, annesi ise Zeus'un ilk karısı olan Hikmet Tanrıçası Metis' tir.Sembolleri,kalkan,mızrak,zeytin dalı ve baykuştur.Mızrak savaşı,zeytin dalı barışı,baykuş da bilgeliği temsil eder.Athena,Atina kentinin baş tanrıçası ve koruyucusudur, kent ismini de ondan almıştır.Athena ve sembolize ettiği karakterler birçok kültürde benzer formlarda bulunur.Athena ayrıca,Troya savaşında Akhaların yardımına koşup tahta atın yapılmasına yardım etmiştir.Athena özel bir kalkan taşır.Bu kalkan Aegis olarak isimlendirilmiştir.Kalkanın üzerinde,değişik süslemelerle birlikte Medusa'nın başının resmi bulunur.Bu kalkanın önünde en güçlü ordular bile bozguna uğrar.Yunan mitolojisindeki en garip doğumlardan biri Athena'nın doğumudur.Athena Merkür gezegeninin ve 4. güne hükmeden, aynı zamanda bilgelik ve zeka sahibi bir titan olan Metis'in kızıdır.Diğer titanlara göre Metis erken kuşak bir titandı.Zeus zamanla gücünü ortaya koymaya başladığında,Metis ile yakınlık kurmaya başladı.Zeus,babası Kronos gibi çocuklarından birinin isyanı ile tahtından olacağı korkusuna kapılıp ve aynı zamanda da eğer bir doğum gerçekleşirse Metis'in kendisine üstünlük sağlayacağı endişesiyle ilk karısı olan Metis'i yutar.Fakat Zeus Metis'i yuttuğunda,Metis zaten Athena'ya hamile kalmıştı.Zeus'un kafasında hergün daha fazla büyüyen bir şişlik vardı.Metis Athena'yı Zeus'un kafasının içinde doğurdu,O'nu yetiştirdi ve kendisine mızrak ve kalkanını verdi.Karısını yuttuktan sonra bu şişlik yüzünden korkunç baş ağrıları çeken Zeus bir gün yanına demirci tanrı,Hephaistos'u çağırır.Zeus Hephaistos'a,en güçlü balyozunu alıp gelmesini ister.Hephaistos bir koşu tanrıların tanrısının isteğini yerine getirir."Şimdi de en güçlü vuruşunu kafama vur!" der Zeus.Yıldırımların efendisinin bu isteğinden çekinir ateş tanrısı.Daha önce Zeus'un nefretini acı bir tecrübeyle tatmıştır çünkü,kafama neden vurdun diyerek nefret kusmasından korkar.Zeus,demirci tanrısının kafasına vurması için tehditler yağdırır.Ne yapacağını şaşıran Hephaistos korkuyla karışık tüm gücünü kullanarak balyozuyla Zeus'un kafasına vurur.İşte o anda Athena miğferi ve zırhı ile babasının başından fırlar ve derki " Ben Pallas Athena.Diğer Tanrılardan saygı görmek istiyorum."

6)HERMES
Resim

Hermes,Zeus ve Maia'nın oğludur.Tanrıların habercisidir.Tanrıların en kurnazı,en hızlısıdır.Büyülü,iki yılan tarafından sarılmış bir değnek taşır.Hermes Roma mitolojisinde Merkür olarak anılır.Üstün nitelikleri olan Hermes,efsaneye göre daha bir günlük iken ayağa kalkar,beşiğinden çıkar,kaplumbağa kabuğundan yaptığı bir liri çalıp ondan çıkan seslerle eğlenir.Bir gün kırlarda dolaşırken tanrı Apollon'un koruması altındaki inekleri çalar.Apollon olayı öğrenince çok kızar.Cezalandırılması için Hermes'i kolundan tutup Zeus'a götürür.Ne var ki,Hermes'in lirinden çıkan sesler Zeus'u ve Apollon'u büyüler.Zeus,cezalandıracağı yerde Hermes'e kanatlı bir başlıkla bir çift ayakkabı vererek onu tanrıların habercisi yapar.Apollon ise ona bir değnek verir.Haberci Hermes ölülerin ruhlarını yeraltına götürür.Çevik haberci Hermes tüm atletlerin koruyucusu olduğu gibi akıllı ve kurnaz olduğu için hırsızların,kumarbazların ve tüccarların da koruyucusudur.Liri,kavalı,notaları,astronomiyi,ölçü birimlerini ve sporu icat etmiştir.

7)APHRODİTE
Resim

Aphrodite,Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçasıdır.Roma mitolojisindeki ismi Venüs'tür.Aşk tanrısı Eros'un annesidir.Aphrodite'nin üzerine iki efsane vardır.Hesiodos,Theogonia’da bu tanrıçanın denizin köpüklü dalgalarından doğduğunu söylerken,Homeros tanrıçanın Zeus ile Okenos kızı Dione’den doğduğunu söyler.Aphrodite altın sıfatıyla çoğu yerde karşımıza çıkar.Tanrıça için çoğunlukla kulanılan sıfatlar işveli, cilveli ve gönül alıcıdır.Aphrodite’nin kocası Hephaistos’tur.Tanrıça kocasını Ares ile aldatır.Ayrıca Hermes ile birleşmesinden,Hermaphroditos doğar.Bunun yanı sıra Adonis ve Ankhises ile ilişkileri vardır.Ayrıca Kaz Dağı’ndaki üç güzeller efsanesinde Truva prensi Paris tarafından seçilen tanrıçadır.Hera,Athena ve Aphrodite arasında yapılan bu yarışma da bütün tanrıçalar Paris'e rüşvet önerdiler.Aphrodite bu efsane de Priamos oğlu Paris'e,Sparta kraliçesi Helena'nın aşkını vaadetti.Paris,üzerinde ''En güzele'' yazan altın elmayı Aphrodite'e verdi.

8 )DİONYSUS
Resim

Şarap tanrısı Dionysus,şarabın sadece sarhoş ediciliğini değil,sosyal ve faydalı etkilerini de temsil eder.Medeniyetin destekçisi ve barış aşığıdır.Dionysos,Olympos'a giren tanrıların en sonuncusudur.On iki Olympos tanrısından biri olan Dionysos Zeus ile Semele’nin oğludur.Doğuş efsanesi şöyle anlatılmaktadır.Zeus Semele’ye aşık olur ama karısı Hera onu kıskanır.Hera yaşlı bir kadın kılığına girer ve Semele’ye Zeus’un ona güçlerini göstermesini söylemesini söyler.Zeus gücünü gösterirken Semele yanar ve karnındaki yedi aylık bebeğini düşürür.Zeus bebeği kurtarır ve baldırında saklar.Daha sonra Tanrı Dionysos Zeus’un baldırından doğar.Sembolü olan asma ağacı gibi ölüp yeniden doğar,haz ve acı arasında iki uçta gider gelir.Bu yüzden psikiyatride manik depresif duygu durumunu temsil eder.

9)APOLLON
Resim

Apollon,mitolojide müziğin,sanatların ve şiirin tanrısıdır.Ayrıca kehanet yapan,bilici tanrıdır.Zeus ve Leto'nun oğlu,Artemis'in ikiz kardeşidir.Altın bir lir çalar.Gümüş yayıyla oku en uzağa o atabilir,okların tanrısıdır.Tıbbı insanlara o öğretmiştir,hekimliğin tanrısıdır.Asla yalan söylemez,ışığın ve gerçeğin tanrısıdır.Kutsal ağacı defne,hayvanları yunus,atmaca,kuğu ve kargadır.Aynı güneş ışınları gibi Apollon'un okları da hem hasta edici hem de iyileştiricidir.Bu yüzden güneşle de özdeşleştirilmiştir.Kutsal ağacının defne olmasının nedeni,nehir perisinin kızı Daphne'dir.Apollon Daphne'ye aşık olur.Fakat Daphne,bakire kalmaya yemin etmiştir.Peşine düşen Apollon'dan kaçabilmek için Artemis'ten kendisini saklamasını ister ve orada bir defne ağacına dönüştürülür.

10)HERA
Resim

Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi ve ablası olan tanrıçadır.Babası Titanlardan Kronus,annesi Rheiadır.Olympos tanrıları arasında kraliçe vasfına sahiptir ve Evlilik Kraliçesi olarak anılır.Eski inanca göre doğum sırasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur.Mitolojide en güçlü,en cesur ve ikinci en güzel tanrıça olarak nitelendirilir.Hatta Hera,Afroditten sonra en güzel tanrıça olduğunu bildiği halde kendisine aşık olan erkekleri hep reddetmiş,kendisini hep Zeus'a sunmuştur.Simgeleri nar,zambak,inek ve en önemlisi tavus kuşudur.Çok kıskanç bir tanrıçadır.Zeus'la ilişkisi olduğunu bildiği Kallisto'yu ayıya,İo'yu ise bir ineğe çevirmiştir.Zeus Hera'yı aldattığı için Hera tarafından defalarca cezalandırılır.Ama bunun Zeus'u etkilemediği aşikardır.Bazı kaynaklara göre de Hera,Zeus'la evlenmiş ve tüm koşullara rağmen Zeus'la iyi geçinerek ve zorluklarla baş ederek dünyaya evliliğin kutsallığını göstermiştir.Ayrıca Hephaistos ve Ares,Zeus ve Hera'nın çocuklarıdır.

11)HEPHAESTOS
Resim

Hephaistos,Yunan mitolojisinde,Zeus ve Hera'nın oğlu ve Afrodit ve Kharis'in eşidir.Ateş ve volkanların tanrısı idi.Tanrılar ve kahramanlar için demircilik,zanaat ile uğraşarak silah ve zırh üretirdi.Latince Vulcano da denir.Hephaistos,zanaatkarlar tarafından Athena ile birlikte mesleklerin piri ve koruyucusu olarak kabul edilen bir ateş tanrısıdır. Tarımı,uygarlığı ve şehir hayatını korur.Anadolu kökenli tanrılardan biri olan Hephaistos,özellikle sönmüş bir yanardağ olarak saygı görmüş,sonraları yanardağların içinde çalıştığına inanılmaya başlamıştır.Hephaistos,tanrılar arasında en çirkinidir.İki ayağı da topaldır.Homeros'un İlyadası'nda bunun sebebi iki şekilde açıklanır.Birinciye göre babası Zeus,Hera ile kavga ederken,Hephaistos annesinin tarafını tutmuş,buna kızan Zeus oğlunu Lemnos (Limni) adasına fırlatmış ve Hephaistos bu yüzden sakat kalmıştır.İkinci efsaneye göre Hephaistos sakat doğmuş,bu durumdan utanan annesi Hera onu Olympos'tan aşağı fırlatmış.Tanrıların arasında en çirkin olan olmasına rağmen,hem onlar hem de insanlar arasında en sevilen tanrıdır.Olimpos'taki görkemli saraylar onun elinden çıkmıştır.Tanrılar ve kahramanlar için en güzel silahları yapmıştır.Zeus'un emriyle insanları cezalandırmak için gönderilen ilk kadın Pandora onun eseridir.

12)ARTEMİS
Resim

Artemis,Zeus ile Leto’nun kızıdır.Phoebe olarak da bilinir.Apollon’un ikiz kız kardeşi,vahşi doğa,avcılık ve ay tanrıçası.Ares'in dostu ve en büyük Yunan tanrıçalarından biridir.Kardeşinden bir gün önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiştir.Annesinin çektiği acıyı gören Artemis evlenmemeye ve bakire kalmaya yemin etmiştir.Delos adasında doğmuştur.Apollon güneşi,artemis ise ayı temsil eder.Artemis,güzel,endamlı,ciddi yüzlü bir tanrıça idi.Hiçbir erkek veya satir (Satirler Artemis ve avcıların hayranıdırlar.) asla Artemis ve avcılarına yaklaşamamaktadır.Artemis kendine yaklaşan erkekleri ya bir çeşit geyiğe yada tavşana çevirerek onları cezalandırmıştır.

HERMES'İN OĞLU;PAN
Pan,Yunan mitolojisinde kır'ın ve çoban'ların tanrısıdır.Yarı keçi yarı insan halinde tasvir edilir.Kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp görüntüsüyle insanları korkuttuğu için panik sözcüğü buradan türemiştir.Dağlık Arkadia'da küçükbaş hayvanların,çobanların tanrısı,keçi ayaklı Pan,Hermes'in oğludur.Tanrıların,çokluk,insan kılığında değilde hayvan kılığında düşünüldüğü ilk zamanlarda Pan da keçi kafalıydı.Sonradan bu keçi kafasından sadece boynuzlar ve sakal alıkonarak,yüzü insan yüzü oldu.Efsaneye göre,Pan'ın aşık olduğu Syrinks tam Pan ona sarılacağı sırada saza dönüşür.Pan üzülür ama bir yol bulur.Sazlardan yedi tanesini kesip balmumu'yla yanyana yapıştırır,üfleyince ortalığa tatlı bir melodi yayılır.Böylece Syrinks adlı çalgıyı icat etmiş olur.Syrinks'e panflüt de denir.

YUNAN MİTOLOJİK YARATIKLARI

CENTAUR
Spoiler:
Resim


Centaur,Yunan mitolojisinde,bedenlerinin üst kısmı insan,alt bölümü at şeklinde olan yaratıklara verilen isimdir.

SCYLLA

Yunan Mitolojisinde,Sicilya ve İtalya arasındaki Messina Boğazı'nın durgun tarafından yaşayan Canavar.Scylla,altı uzun bacağa ve her bir bacağın ucunda ağzında üç sıra keskin diş bulunan korkunç bir başa sahiptir.Vücudu on iki köpek ayağı ve bir kedi kuruğundan oluşur.Odysseia destanında yer alır.

MİNOTAUROS

Yunan mitolojisinde yarı insan-yarı boğa yaratıktır.Girit’te hüküm süren güçlü Kral Minos,gücünü kanıtlamak için Poseidon’dan ona kurban edeceği bir boğayı denizden çıkartıp vermesini ister.Ama hayvan Minos’a o kadar güzel görünür ki onu kurban etmeye kıyamaz ve saklar.Bunun yerine başka bir boğayı kurban eder.Poseidon bunu fark ettiğinde çok sinirlenir ve Minos’un karısı Pasiphae’de boğaya karşı bir aşk uyandırır.Pasiphae’nin boğayla birleşmesinden boğa başlı ve kuyruklu,insan bedenli Minotauros doğar.
Minotauros,sanatçı Daidalos’un yaptığı,Labyrinthos adlı,içinden kimsenin çıkamayacağı yapıya kapatılır.Minotauros insan etiyle beslenmektedir.Bunun için,Atinalılara karşı savaş kazanmış olan Minos onlardan,haraç olarak,her yıl Minotauros’un yemi için yedi genç erkek, yedi genç kız ister.Üçüncü haraç yılı geldiğinde,Theseus Minotauros’u öldürmek için Girit’e giden gemiye biner.Labyrintos’a sokulacak kafile halkın gözü önünden geçirilirken,kralın kızlarından Ariadne Theseus’u görür görmez ona aşık olur.Daidalos’un öğüdüyle Theseus'a bir yumak iplik verir.İpliğin ucunu girişe bağlamasını,böylece dönerken ipi takip edip çıkışı bulabileceğini söyler.Ariadne,Theseus'un kendisiyle evleneceğine dair bir de söz alır.Theseus,uykuda yakaladığı Minotaurosu’u kıpırdamaz halde yere bastırıp yumrukları ile öldürür.

CERBERUS
Resim

Yunan mitolojisinde,Hades'in yönettiği,ölülerin bulunduğu yeraltının kapısında bekçilik yapan üç başlı köpektir.Kuyruğu bir yılan olan ve sırtında sayısız yılanbaşı bulunan,ısırıkları zehirli bu köpek Herakles'in 12 görevi arasında yer alır.

MEDUSA

Medusa,Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı,keskin dişli, dişi canavardır.3 Gorgon'dan tek ölümlü olandır.Perseus tarafından öldürülüp,kafası kesilmiştir.Perseus,Medusa'nın kafasını Athena'ya armağan eder.

PEGASUS
Resim

Pegasus,Yunan mitolojisi'nde kanatlı attır.Deniz tanrısı Poseidon ile yılan saçlı Gorgon Medusa'nın oğlu ve dev Chrysaor'un kardeşi olduğuna inanılır.Ayrıca Zeus'un oğlu Herkül'ün kardeşi olarakta bilinir.Rengi tamamen beyazdır ve uçmasına olanak veren iki büyük kanadı vardır.Uçarken havada koşuyormuş gibi görünür.Aşırı hırsın,zararlı olduğunun sembolü olarak gösterilen Bellerophon,Olimpos dağına çıkıp ölümsüzlerin arasına karışmak isteyince onu üzerinden atan Pegasus tek başına Olimpos dağına dönerek eski görevlerine devam etmiştir.

CYCLOPS

Kiklop,Yunan mitolojisinde alınlarının ortasında tek gözleri bulunan devlerdir.Uranos ile Gaia'nin oğullarıdır.Onlar tanrılardan korkmayan,zalim,insan etiyle beslenen yaratıklardır.Homeros'a göre kikloplar,mağaralarda yaşayan korsan çobanlardır.Zeus tarafından Tartaros'tan kurtarılmış ve ona titanlara karşı savaşta yardım etmişlerdi.Savaşın sonunda Zeus'a yıldırımları,Poseidon'a üç dişli yabasını,Hades'e ise görünmezlik sağlayan miğferi hediye etmişlerdir.

NEMEAN ASLANI

Nemean Aslanı,Argolis Bölgesinde Nemea adındaki vadide yaşayan ve etrafa dehşet saçan bir aslanın adıdır.Heracles'in 12 görevinden biridir.Postunu delmek imkansızdır.Heracles,ok ve kılıç darbeleri ile zarar veremeyince,saatlerce süren bir güreşten sonra hayvanı boğarak öldürür.

KAHRAMANLAR VE MACERALARI

THESEUS
Theseus,İyonyanın baş kahramanıydı.Atinalılar onu büyük bir reformcu olarak kabul ediyorlardı.Attika'nın Atina önderliğinde siyasi bütünleşmesini sağlayan kişi olduğu kabul ediliyordu.Annesinin Ethra, babasının Egeus veya Poseidon olduğu söylenir.Efsaneye göre, Atina'nın kadim krallarından Egeus,çeşitli kadınlarla evlenmesine rağmen çocuk sahibi olamaz.Sonunda Troezen kralının kızı Ethra ile evlenir.Ethra,Egeus'tan,bir söylentiye göre ise yüzerken birlikte olduğu Poseidon'dan hamile kalır.Egeus çocuğun doğmasını beklemeden Atina'ya döner,ancak gitmeden önce sandaletini ve kılıcını dev bir kayanın altına bırakır ve Aethra'ya çocuğun büyüdüğünde kayayı kaldırıp emanetlerini alabileceğini,böylece hanedana mensup olduğunu ispatlayabileceğini söyler.Theseus büyüdüğünde gerçekten kayayı kaldırır ve babasının emanetlerini alır. Annesi genç Theseus'a gerçek kimliğini açıklar. Bunun üzerine Atina'ya yola çıkan Theseus yolda pek çok yolkesen haydutu öldürür.
Girit kralı Minos'a yenilen Atinalılıar,barış anlaşması gereğince dokuz yılda bir,Minotauros adlı boğa başlı canavara yedi genç kız ve yedi erkeği kurban etmek zorundadır.Theseus,canavarla savaşmaya gönüllü olur.Babasına eğer muzaffer olursa dönüşte beyaz bir yelken açacağını söyler.
Kral Minos'un kızı Ariadne,Theseus'a aşık olur ve Minotauros'un içinde bulunduğu labirentten çıkabilmesi için ona bir ip yumağı verir. Theseus, Minotauros'u çıplak elleriyle öldürür,Atinalı gençleri kurtarır ve ip yumağını kullanarak labirentten çıkmayı başarır.Ariadne'yı da yanına alıp Atina'ya yelken açar ancak Nakşa adasında mola verdiklerinde onu adada unutur.Theseus, Atina'ya yaklaştıklarında da beyaz yelkeni çekmeyi unutur.Kıyıdan koyu renk yelkeni gören baba Egeus,denize atlayarak intihar eder. (Ege Denizi'nin adını bu olaydan aldığı söylenir).
Babasının trajik ölümünden sonra Theseus, Atina kralı olur ve Amazonlar'ın kraliçesi Antiope ile evlenir.Bu evlilikten oğlu Hippolitus dünyaya gelir.Ancak eşi bir savaşta Theseus ile birlikte savaşırken ölür.Bunun üzerine Theseus,Ariadne'ın kızkardeşi Faidra ile evlenir.Faidra,Hippolitus'a zalimce davranacaktır.
Efsaneye göre Theseus, Atina'dan ayrılarak hayatının son yıllarını Skiros adasında huzur içinde geçirir.

BELLEROPHON
Korinthos'un kurucusu, Glaukos'un oğludur.Tanrıça Athena'nın yardımlarıyla Pegasus'u yakalar ve evcilleştirir.Chimera adlı ''Aslan kafalı,Keçi vücutlu,yılan kuyruklu' yaratığı öldürür.Olimpos'a çıkıp,Tanrıların arasına girmek isteyince,Zeus koca bir at sineği gönderir.Pegasus,ondan ürker ve sırtındaki Bellerophon'u aşağı atar.

AKHİLLEUS
Ölümlü bir baba olan Peleus ile bir tanrıça olan Thetis'in oğlu olan yarı tanrıdır.Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biridir.Thetis oğlunu ölümsüzlük nehri Styx'de yıkarken elini suya değdirmemesi öğütlendiği için,onu sol topuğundan tutup suya batırmıştır.Sol topuğu suyun dışında kaldığı için,yalnızca oradan vurulursa öleceğine inanılır.Efsaneye göre,öleceğini bildiği halde Helen'i geri almak için yapılan ve en büyük savaş kabul edilen Truva Savaşı'na adının sonsuza kadar anılması için katılmış ve Truvalı prens Paris tarafından tesadüfen,sol topuğundan zehirli okla vurularak ölmüştür.Bu yüzden ayak topuğunda yer alan tendona aşil tendonu adı verilir.

PERSEUS
Perseus,Yunan mitolojisindeki önemli kahramanlardan biridir. Herakles'in ataları arasında yeralan Argoslu bir kahramandır.Babası Zeus annesi ise Akrisios kızı Danae'dir.Perseus'un büyük babası Akrisios bir kahine gidip bir erkek çocuğunun olup olamayacağını sorar.Kahin ona kızı Danae'nin bir erkek çocuğu olacağını ve bu çocuğun onu öldüreceğini söyler.Korkuya kapılan ve kehanetin gerçekleşmesinden korkan Akrisios,yeraltına bronzdan bir oda yaptırarak kızını oraya hapseder.Zeus bronz odanın tavanıdaki bir yarıktan altın damlası şeklinde içerisi sızar ve genç kızla birlikte olur.Bu birleşmeden Perseus doğar.
Perseus,Athena tarafından Gorgonlardan Medusa'yı öldürmekle görevlendirilir.Athena ve Hermes ona bu zor görevinde yardımcı olan tanrılardır.Perseus,Gorgonların (Stheno,Euryale ve Medusa) yerine gider.Onları uyurken bulur.Bu üç kızkardeş arasında yalnız Medusa ölümlüdür.Bu nedenle Perseus sadece onun başını kesip götürebileceğini anlar.Gorgonlar,boyunları ejderha pullarıyla korunan,yaban domuzu gibi dişleri olan dişi canavarlardı. Bronz elleri ve altın kanatları vardı. Üstelik bakışları o kadar güçlüydü ki baktıkları her şeyi taşa çeviriyorlardı.Medusa'nın kesilen kafasından Pegasus (Kanatlı at),Khrysaor adlı bir dev çıktı. Perseus medusanın başıyla Polydektesi taşlandırmıştır.Daha sonra medusanın başını Athenaya teslim etmiştir.Dönüş yolunda Andromeda'yla karşılaştı ve ona aşık oldu.Bu güzel genç kızın annesi Kassiepeia,Nereus kızlarından daha güzel olduğunu söylediği için Poseidon'u kızdırdı.Deniz tanrısı da bu bölgeye bir deniz canavarı musallat etti.Canavarı öldürmek koşuluyla kurban olarak sunulan genç kızı kurtaran Perseus,daha sonra kızla evlendi ve Tiryns kralı oldu ve mutlu bir yaşam sürdü.

HERACLES
Yunan mitolojisinde Herakles,Roma Mitolojisi'nde Herkül,Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğludur.Kadına aşık olan Zeus ona kocası kılığında yaklaşmıştır.Herakles'in Zeus'un çocuğu olduğunu anlayan Hera onunla sürekli uğraşmış ve ölümüne neden olmuştur.Herakles doğduğu günden itibaren tanrısal bir kuvvete sahiptir.Hera'nın gönderdiği iki zehirli yılanı öldürdüğünde henüz birkaç günlük bebektir.Herakles üstün bir eğitim görmüştür.En iyi yaptığı işler ok atmak, araba kullanmak ve güreşmektir.18 yaşına geldiği zaman Kitharion ormanlarında yaşayan ünlü canavarı öldürmüştür.Kendisine ödül olarak Thebai kralının kızı Megara verilmiştir.Bu kızdan üç oğlu olmuştur.Hera işe karışarak Herakles'i çıldırtmış,Herakles de karısını ve çocuklarını öldürmüştür.Suçlarından arınması için Miken kralının hizmetine girip, onun her istediğini yapması gerekmiştir.Kralın Herakles'e yaptırdığı 12 işe mitolojide Herakles'in 12 görevi veya işleri denir.
Bu 12 görev şunlardır:
1. Lerna gölündeki Hydra'yı öldürmek.
2. Artemis'in kutsal hayvanlarından Kyreneia Geyiğini yakalamak.
3. Erymanthian dağında yaşayan büyük yaban domuzunu ağla tutmak.
4. Augias'ın ahırlarını bir günde temizlemek. (İki büyük ırmağın yataklarını değiştirip ahırlardan geçirerek.)
5. Stymphalos'da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran kuşları Athena'nın yardımıyla kovmak.
6. Girit'e gidip Poseidon'un Minos'a verdiği azgın Girit Boğası'nı getirmek.
7. Troya kralı Diomedes'in insan eti yiyen kısraklarını yakalamak.Bunun için önce Diomedes'i öldürmüştür.
8. Amazonlar kraliçesi Hippolyta'dan kemerini almak.Kemeri almak için kraliçe ile anlaşmış,ancak Hera'nın kışkırtmasıyla Amazonlar,Herakles'e saldırmış,Herakles de kraliçeyi öldürmek zorunda kalmıştır.
9. Okeanos'un bir adasında bulunan 3 gövdeli dev Geryoneus'un sığırlarını çalmak.
10. Hesperidler'in altın elmalarını getirmek.Elmaları almak için altın elma ağacını koruyan kızları ve daha da önemlisi onların ejderini geçmesi gerekiyordu.Bunun için Herakles altın elmaların koruyucusu olan kızların babası Atlas'a gider ama o da biraz kurnaz davranarak Herakles'le bir anlaşma yapar.
11. Hades'in ölüler ülkesini koruyan Cerberus adlı köpeği yeryüzüne çıkarmak.
12. Nemean aslanı'nı yenmek.(Efsaneye göre bu aslanın postunu delmek imkansızmış.)

ODYSSEUS
Yunan mitolojisinde,İthaka kralıdır.Laertes ile Antikleia'nın oğludur.Çok zeki bir adam olduğu varsayılır.Düşmanlarını zekası ve kurnazlığı ile yendi.Penelope ile evlendiği sıralarda,Truva Savaşı başlayınca savaşa gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürdü ancak savaşa gitmek zorunda kaldı.Truva Atı fikri de Odisseus'a aitti.Zeka tanrıçası tarafından çok sevilen kahraman,Poseidon'un kinini kazandığından Truva dönüşü başına birçok belalar gelmiştir ve belalarla birlikte yaşadığı dönüş mitolojide bir nevi insanlığın öyküsü olarak bilinir,çünkü insanlara özgü zayıf yönler çerçevesinde gelişen olaylar anlatılır.Yıllar süren maceralardan sonra evine dönebilmiştir.

HECTOR
Truva krallarından Priam ve eşi Hecuba'nın en büyük oğlu,Paris'in ağabeyi,Dardanus'un torunuydu.Tros'un İda dağları'nda yaşardı.Tüm zamanların en büyük savaşlarından biri olarak kabul edilen Truva Savaşı'nda mücadele eden Truva prensiydi.Ayrıca bu savaşı konu alan İlyada destanının da kahramanlarındandı.Teke tek savaştığı Akhilleus tarafından öldürüldüğü belirtiliyor.Truvalıların en büyük savaşçılarındandır.Halkı tarafından çok sevilir.Kimsenin karşılaşmaya bile cesaret edemediği yarı-tanrı Akhilleus'a karşı durmuş,Truva ordularını komuta etmiş ve şehrin düşmesini 10 sene geciktirmiştir.Sonunda tanrıların tanrısı Zeus zaferi Hektor'a ve Truvalılara vermeyi kararlaştırmışken tanrıça Hera ve Athena'nın entrikalarıyla Hektor'un ölüm kararını vermiştir.Zeus'un emriyle Hektor'u koruyan tanrılar savaştan çekilmiştir.Athena,Aineas kılığına girmiş ve Hektor'u savaşması için kışkırtmış ve sonra da Hektor'u savaşa göndermiştir.Athena da Aineas şeklinde kaybolmuştur ve Hera'nın yanına gitmiştir.Akhilleus,yanında Hera ve Athena ile birlikte Hektor'la savaşmış ve ancak Athena'nın yardımlarıyla Hektor'u öldürmeyi başarmıştır.Bu olay Hektor'u efsanevi bir kahraman yapmıştır.Cesedi şehrin etrafında defalarca döndürülmüş ve Truvalılar moral açıdan çökmüşlerdir.Hektor'un bedeni daha sonra Truvalılara geri verilmiş ve şanına yaraşır bir cenaze töreni düzenlenmiştir.Hektor olmadan Truvalılar yine de dayanmış ve şehir düşmemiştir.Durum böyle olunca Athena ve Hera yine entrikalara baş vurup hileyle şehri düşürmüşlerdir.Akhilleus ise Hektor'un ölüsüne yaptığı saygısızlıklardan dolayı ölmüştür.Homeros'un yazmış olduğu ve Truva savaşını anlatan tek kaynak olan,İlyada da Hektor ölünce Truva yenilir.Akhilleus'ta bu sırada savaşırken,Prens Paris tarafından,tek zayıf noktası olan sol topuğundan vurulması dolayısıyla ölmüştür.Truva'nın önde gelenleri batıya kaçarak,Etrüksler'i oluşturmuş ve bugünkü Roma şehrini kurmuştur.

ALTIN ELMA EFSANESİ

Efsaneye göre,Peleus ile Thetis’in düğün törenlerine davet edilmeyen Nifak tanrıçası Erins,altın bir elma gönderir.Bu elmanın üzerinde 'EN GÜZELE' yazmaktadır.
Afrodit, Athena ve Zeus’un kendi karısı Hera,elma üzerinde hak iddia ederler.
Zeus,tanrılar arasında habercilik yapan ulak Hermes ile birlikte bu elmayı en güzel tanrıçayı seçmesi için,İda Dağı’nda Çoban Paris’e gönderir.Bu kararı ölümlü birisi versin der.
Haberci Tanrı,Hermes işbilirliğin,pratikliğin temsilcisi ve ölülerin ruhlarını Hades’e taşıyan,tanrılar arasındaki ulak tanrıdır.Paris gelir.Tanrıçalar elma için Paris'e rüşvet önerirler.
Hera der ki; '’Bu elmayı bana verirsen seni Asya kralı yaparım.’'
Athena der ki; '’Bu elmayı bana verirsen sana sonsuz akıl bilgi ve kehânet gücü bahşederim.’'
Afrodit der ki; '’ Bu elmayı bana verirsen,sana Spartalı Helena’nın aşkını bağışlarım!’'
Helena güzelliği tüm dünyada dillerde dolaşan bir kadındır.Sparta kraliçesidir.Güzelliği tanrıçalar ile kıyaslanan bir ölümlüdür.
Sonuçta Paris,Sparta’lı Helena ’nın aşkını tercih eden Paris,bu Altın elmayı Afrodit’e verir ve Afrodit,Aşk ve Güzellik Tanırıçası sıfatını kazanır.
Daha sonra Sparta’lı Helena’yı kaçıran Paris,Helena'nın kocası ve Sparta kralı Menelaos'un öfkesini kazanır.Abisi Agamemnon'dan yardım ister.Agamemnoni,Yunan şehir devletlerini toplayarak Truva'ya yol alır.
Ve yıllar süren destansı 'Truva Savaşı' başlar...

OLİMPİYAT OYUNLARININ TARİHÇESİ
Antik Olimpiyatların tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte hakkında pek çok söylenti vardır.Olimpiyatların tarihinin M.Ö. 14. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilmektedir.Oyunların,Yunanistan'ın Olympia yöresinde başladığı tahmin edilmektedir.M.Ö. 776 yılından itibaren ise oyunların tarihi kesin olarak tutulmaya başlanmıştır.Olimpiyat Oyunları'nın ilk 600 yılı içinde, Yunan günlük hayatının vazgeçilmez unsuru olan kölelerin yarışmalara katılmasına izin verilmedi.Katılacak yarışmacıların tamamının Yunan kanından gelmesine özen gösterildi.Oyunlar Zeus onuruna yapılırdı.Olimpiyat oyunlarının yapıldığı yere bakan,büyük bir Zeus heykeli bulunmaktaydı.


Kaynaklar :
www.wikipedia.org
www.yunanmitolojisi.blogspot.com
www.mitoloji.info
www.toplumdusmani.net
www.nedir.cc
www.greekmythology.com
Görseller :
www.google.com

Birinci bölüm ; Mısır Mitolojisi; http://www.thewhitetree.org/e107bb/view ... 7334#67334
Üçüncü bölüm ; İskandinav Mitolojisi; http://www.thewhitetree.org/e107bb/viewtopic.php?t=6804

TWT için tarafımca derlenmiştir.Başka sitelerde izinsiz kullanılması ayıptır.


En son Hunter tarafından 09 Ağu 2010 04:18 pm tarihinde düzenlendi, toplamda 27 kere düzenlendi.

_________________
I applied my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceived that this also was chasing after the wind. For in much wisdom , is much grief and he who increases knowledge , increases sorrow.


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı:
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2009 10:32 pm 
Herodotus Of Twt
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
Hoba süper çalışmalar devam ediyor. Bir kısmını okudum gerisini yarın okumak için ayırdım. Akşamları migrenden dolayı gözlerim ağrıyorda birşeylere çok dikkatle bakınca.

Bu arada devam edecekse İskandinav Mitolojisi alabiliriz sizden :D .

_________________
Resim

Justitia Omnibus


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı:
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2009 10:33 pm 
Ak Kule Komutanı
Ak Kule Komutanı
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
2 günde 2 konu yayınladım.Biraz dinlendikten sonra İskandinav mitoloji de sizlerle olacak. :wink:

_________________
I applied my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceived that this also was chasing after the wind. For in much wisdom , is much grief and he who increases knowledge , increases sorrow.


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı:
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2009 10:36 pm 
Herodotus Of Twt
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
Bu kadar acele etme azizim. Biraz dinlen bak bana 2 yılda bir konu bitiriyorum :lol: .

_________________
Resim

Justitia Omnibus


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı:
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2009 10:45 pm 
Gondor Askeri
Gondor Askeri
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
Yine bir mitoloji yine güzel bir yazı.İskandinav Mitolojisi'nde görüşmek dileğiyle... :) :)


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı:
Gönderilme zamanı: 16 Tem 2009 10:47 pm 
Herodotus Of Twt
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
Bu arada unutmadan favori tanrım Ares'tir.

Spoiler:
Kivi,Johnsey gülmeyin sesinizi duyabiliyorum :lol: .

_________________
Resim

Justitia Omnibus


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı:
Gönderilme zamanı: 17 Tem 2009 12:02 am 
Ak Kule Komutanı
Ak Kule Komutanı
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
Güldük güldük gülüyoruz hocam :D

Güzel yazı hoşuma gitti.Mitoloji güzel şey zaten.Bu arada şu microsoft çok yaşasın Age of Mythology oyununu çıkardığı için.Zira o oyun olmasaydı mitoloji tanrılarının resimlerini bulmak zor olurdu epeyce.Öyleki Sinan Meydan isimli yazarın Mu2 adlı kitabında bile oyunun resimleri kullanılmıştı :D

_________________
Resim
Justitia Omnibus


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle Kişisel albüm  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı:
Gönderilme zamanı: 17 Tem 2009 03:05 pm 
Ak Kule Komutanı
Ak Kule Komutanı
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
kivilife demiş ki
Güldük güldük gülüyoruz hocam :D

Güzel yazı hoşuma gitti.Mitoloji güzel şey zaten.Bu arada şu microsoft çok yaşasın Age of Mythology oyununu çıkardığı için.Zira o oyun olmasaydı mitoloji tanrılarının resimlerini bulmak zor olurdu epeyce.Öyleki Sinan Meydan isimli yazarın Mu2 adlı kitabında bile oyunun resimleri kullanılmıştı :D

Özlemişim Age of Mythology'i. :)
Hamachiden oynamak isteyen çıkarsa yükleyip oynayabilirim. :P

_________________
I applied my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceived that this also was chasing after the wind. For in much wisdom , is much grief and he who increases knowledge , increases sorrow.


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı:
Gönderilme zamanı: 17 Tem 2009 03:10 pm 
Akağaç Süvarisi
Akağaç Süvarisi
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
Akhilleus'tan nefret ederim, Hector'u öldürdü diye..Ama yunan tanrılarına karşı tutumuna hayranımdır :) Filmde apollonun heykelin kafasını uçurması, güzeldi..Aha kestim kafasını ! Ne olacak ? :D


Arkadaşım, tekrar ellerine sağlık.Güzel olmuş.Ayrıca İskandinav Mitolojisi'nin dört gözle bekliyorum, Thor tüm tanrılar içerisinde favori tanrımdırda :D...

_________________
Let İt Be..


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı:
Gönderilme zamanı: 17 Tem 2009 03:46 pm 
Ak Kule Komutanı
Ak Kule Komutanı
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
kivilife demiş ki
Güldük güldük gülüyoruz hocam :D

Güzel yazı hoşuma gitti.Mitoloji güzel şey zaten.Bu arada şu microsoft çok yaşasın Age of Mythology oyununu çıkardığı için.Zira o oyun olmasaydı mitoloji tanrılarının resimlerini bulmak zor olurdu epeyce.Öyleki Sinan Meydan isimli yazarın Mu2 adlı kitabında bile oyunun resimleri kullanılmıştı :D

Görsel bulmak gerçekten zor.Özellikle de İskandinav mitolojisi görselleri bulunmuyor fazla. :) Çoğu karakalem ile çizilen resimler bulunmakta.Gerçekten de Microsoft Games sağolsun en iyi şekilde çizmişler mitoloji tanrılarını.Bende elimden geldiğince oradan bulmaya çalışıyorum.Özellikle Poseidon resmine hayranım.Çok iyi çizilmiş,öyle böyle değil. :)

Spoiler:
300.Mesajım oluyor bu.Nice 300'lere. :)

_________________
I applied my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceived that this also was chasing after the wind. For in much wisdom , is much grief and he who increases knowledge , increases sorrow.


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı:
Gönderilme zamanı: 17 Tem 2009 05:58 pm 
Ithilien Kolcusu
Ithilien Kolcusu
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
Atlas,Atlas hayranıyımdır.Yalnız Atlas'ın altındaki açıklama Atlas hakkında değil,sanırım gözden kaçtı.Aman ha dikkat edin.Atlas'ın kulağına tüy sokmayayım. :D Aslında çok duygusal bir yapısı var. :D

_________________
Her şeyi gören Faesla Efsanesi
Justitia Omnibus
Resim''Adilin ağzı bilgeliğe niyet etmeli ve dili yargıyı söylemeli. Cezbedilmeye direnene ne mutlu, sınandığında hayatın tacını alacak diye...''


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle Kişisel albüm  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı:
Gönderilme zamanı: 17 Tem 2009 06:06 pm 
Ak Kule Komutanı
Ak Kule Komutanı
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
Atlas'ın altındaki yazı Zeus'un devamı.Orada adı geçmişken resmini koyayım dedim. :)

_________________
I applied my heart to know wisdom and to know madness and folly. I perceived that this also was chasing after the wind. For in much wisdom , is much grief and he who increases knowledge , increases sorrow.


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı: Re: Yunan Mitolojisi
Gönderilme zamanı: 12 Nis 2011 02:42 pm 
Ak Kule Komutanı
Ak Kule Komutanı
Kullanıcı avatarı
Mitoloji Grubu


Çevrimdışı
Yazıdan sonra sadece "Vay be!" diyorum.Harika bir konu,Yunan Mitolojisine bende çok düşkünümdür ve hoşuma gitti gerçekten.Ama Hektor bölümünde,1-2 detayla ilgili yanlış bilgi de sayılmaz ama küçük hata var diyeyim.Hector,Akhilleus ile savaşı önce kendi rızasıyla kabullenmiş,sonra bundan vaz geçip kaçerken Athena onu kandırmıştır.Ama o kadar inceye girmeye gerek yok.Çok güzel olmuş özetle...

_________________
Resim

I will take what is mine, with fire and blood.

-Daenerys Targaryen


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle Kişisel albüm  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı: Re: Yunan Mitolojisi
Gönderilme zamanı: 12 Nis 2011 07:53 pm 
Ak Kule Komutanı
Ak Kule Komutanı
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
Yazının tamamını okudum (Ve her nedense yeni fark ettim bu başlığı) Birkaç ufak pürüzler var, ama pek önemli değil.Yalnız, en çok kafama takılan Koios ile Kronos.Benim bildiğim üzere Bir Kronus (Akıl Tanrısı) bir de Kronos(Zaman Tanrısı ve Titanların başı) var.Yanlışsam sıkıntı yok ama ben böyle biliyorum :roll:


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı: Re: Yunan Mitolojisi
Gönderilme zamanı: 12 Nis 2011 10:09 pm 
Gondor Askeri
Gondor Askeri
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
Eline sağlık çok güzel bir yazı yunan mitolojisi gerçekten çok güzel ve kafamızdaki soru işaretlerine de cevap veriyor

Burada o konuyla ilgili bilgi bulunmakta

Kronos'a Karşı Kronus

Yunan mitolojisinde Kaos'un oğlu zamanın tanrisi Kronos'ken, Ouranos ve Gaia'nın oğlu Kronus da Titanlar'ın lideri ve Zeus'un babasıdır. İkisi en başta aynılardı. Ancak Orfik geleneğe ve eski Yunan filozofların yazılarına gore aralarinda ayrım vardır. Günümüzde çoğu akademik çalışma, ikisini ya birbiriyle karıştırmakta ya da Kronos'un varlığını tamamiyle görmezden gelmektedir.

vikipediden alıntıdır

_________________
Resim


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı: Re: Yunan Mitolojisi
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2011 08:39 pm 
Ak Kule Komutanı
Ak Kule Komutanı
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
Hmm..Tanrıları okuduktan sonra yazayım dedim pek zamanım olmadığı için.Orada yazdığını bilmiyordum. :D


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı: Re: Yunan Mitolojisi
Gönderilme zamanı: 09 Ağu 2012 12:04 am 
Gondor Askeri
Gondor Askeri
Kullanıcı avatarı


Çevrimdışı
Çok iyi bir paylaşım özellikle benim gibi özellikle Yunan Mitolojisi'ne merakı olanlar için çok yararlı teşekkürler...


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı: Re: Yunan Mitolojisi
Gönderilme zamanı: 26 Haz 2016 08:02 pm 
Ithilien Kolcusu
Ithilien Kolcusu
Kullanıcı avatarı
Mitoloji Grubu


Çevrimdışı
Yunan mitolojisini çok severim. Çoğu kişi bilmez, "İstanbul, Anadolu, Erzurum, Konya" gibi yer isimleri hep antik yunandan gelir,
Bosphorus ve Golden Horn gibi kelimelerin kökeni mitolojiye ve Zeus'a dayanır. Bu dönem etimoloji dersi almanın da verdiği heyecanla inceleyip dururken bir gün ekşide şuna rast geldim, doğruluğundan pek emin değilim açıkçası ama zaten mitolojide yüzlerce farklı hikaye, yüzlerce farklı anlatım var.


ekşi demiş ki
her şey ares’in doğmasıyla başladı. bildiğimiz gibi ares savaş tanrısıdır ve zeus ile hera'nın oğludur, herkül’ün kardeşidir.

o zamanlar her tanrının koruduğu kolladığı bir bölgesi vardı. örneğin athena’nın şehri atina'ydı, ares’in ki de sparta.
athena ile ares birbirlerinin tam zıttı iki kardeşti, athena barış tanrıçası iken ares ise savaş tanrısıydı. bu iki kardeş birbirleri ile sık sık savaşa girerlerdi ki bu da atina ve sparta'nın savaşı demekti.

bu tarz sebeplerden ötürü ares diğer tanrılar -özellikle de babası zeus- tarafından pek sevilmezdi.
apollon ve athena'nın ares hakkında düşünceleri bir destanda şöyle geçer:
“ares, insanların baş belası ares,
ey kaleler yıkan, elleri kanlı ares...
yaklaş ona saldırgan ares'ten çekinme,
delinin biridir, kötünün kötüsüdür o,
bir o yana döner bir bu yana...”

yine zeus bir destanda ares'e aşağıdaki söylemde bulunmuştur:
“böyle ağlayıp durma dizimin dibinde dönek.
olympos'ta oturan tanrılar arasında benim en tiksindiğim tanrısın sen!”

ares’in truva savaşı da dahil olmak üzere bir çok savaşta aktif rolü vardır dostlar, ama sonunda hep rezil olmuştur. bir küpte 13 ay hapsedilmesinden, truva savaşında ölümlü diomedes tarafından yaralanıp savaş alanını terk etmesine kadar başına bir çok utanç verici durum gelmiştir. sebepleri de genelde çok saçmadır. örneğin truva savaşında truva'nın prensi paris “3 güzeller” yarışmasında (afrodit, athena, hera) hera’yı değil de afrodit’i seçmiştir.(bu arada ares ile afrodit sevgililer)bu sebepten dolayı ares malum truva savaşında, truva'ya yardım ederek yunan askerlerini öldürmeye başlamıştır. sonrasında hera zeus’un iznini de alarak savaşa müdahil olur. ares’in diomedes’den yediği mızrakta athena’nın da rolü olduğunu unutmamak gerek tabi.

ares şımarık bir çocuk gibi istediği yere savaş açar, istediğini öldürür, kısacası onun geldiği her yerde kan gövdeyi götürür. devamlı başına açtığı belalardan olympos’un ares haricinde kalan 11 tanrısının yardımıyla kurtulur.

tabi ki ares biraz şımarıktır falan ama çok güçlü bir varlıktır aynı zamanda.

en sonunda ares, 4 büyük yardımcısı phobos(korku), deimos(dehşet), eris (fitne-fesat tanrıçası) ve enyo ile tüm dünyaya dehşet vermeyi kafasına koyar.(eris ile enyo hakkında farklı kaynaklar mevcut. kimine göre bunlar ares'in kızları kimine göre ise kız kardeşleri, bu sebeple konuya çok girmiyorum)

efsanelere göre ares trakya'da katliamlar yapar ve 3 nehir insan kanı akıtır. burada phobos’un rolü -tahmin edersiniz ki- çok büyüktür, tüm olympos'a korku salar. savaşı kazandıran da bu durumdur tabi ki.
sonunda da olympos tanrıları ares'e karşı savaş açarlar fakat ne yazık ki çıkan savaşta olympos düşer.
phobos öyle bir korku salmıştı ki (bu arada günümüzde “fobi” kelimesi phobos’dan gelir) neredeyse zeus'un tamamen olympos'dan düşmesini sağlıyormuş.

fakat ares de her şımarık çocuk gibi bütün bunları ailesinin ilgisini çekmek için yapıyordu. netice zeus’dan olympos’u almadı.. tahtta oturmasına müsaade edecekti fakat sadece bir şartla:

“artık hiçbir tanrı dünyaya karışmayacaktı.”

zeus ya bunu kabul edecekti ya da ares dünyanın ve göklerin hakimi olacaktı.

mitolojinin sonunda dostlar, zeus ares'in şartını kabul eder ve dünyaya giden kapıların hepsini kapatır.Hermes ile ilgili önemli bir bilgi de ekleyeyim.

Eklenti:
13321974_1223855767646203_5893441385630246707_n.jpg
13321974_1223855767646203_5893441385630246707_n.jpg [ 102.57 KiB | 1338 kere görüntülendi ]


Dünyadaki ilk çevirmeni, haberci tanrı Hermes'tir. Antik Roma'da Merkür, Antik Mısır'da Thot ve İslam mitolojisinde İdris ile özdeşleşir. Tanrıların mesajlarını insanlara çevirerek iletir. Dil ve yazı onun sayesinde icat edilmiştir. Hermes'in adından çok önemli bir kavram olan "Hermeneutik" gelir. Bu kavram, kutsal kitapların tefsiri, sembollerin ve mitlerin yorumlamaları ve daha da geniş kapsamlı olarak sosyal bilimlerin birçoğunda önemli bir yer tutar.

_________________
Resim


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle  
 
Okunmamış mesajMesaj Başlığı: Re: Yunan Mitolojisi
Gönderilme zamanı: 15 Eyl 2016 10:28 pm 
Hisar Muhafızı
Hisar Muhafızı
Kullanıcı avatarı
Mitoloji Grubu


Çevrimdışı
Ellerine sağlık :D kısım kısım okumakta fayda var ayrıca Bacchus favori tanrım yahu adam keyif sefa içersinde bayıldım :D

_________________
Resim

"Here We Stand"#TeamPallas
Pallas :heart:
Bellus


Başa Dön
  Profil Kullanıcının Güncesini Görüntüle Kişisel albüm  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
 [ 19 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 3 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafirBu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Aranacak:
Geçiş yap:  


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group